torsdag 18 januari 2007

Lilla syster kanin & saft ...

...är bra vid feber även om man passerat fem, sjuttiotvå ... eller tjugoett och ett halvt (plus två dagar). Det onda i halsen känns bättre då.

Inga kommentarer: